การกินได้ของไก่ ถือเป็นตัวชี้วัดสุขภาพได้ทางหนึ่ง ไก่ป่วยมีแนวโน้มที่การกินได้จะลดลง อีกทั้งนักโภชนาการสัตว์ก็ได้มีการคำนวนคุณค่าทางอาหารที่ไก่ควรได้รับโดยอิงจากสภาวะปกติ เมื่อไก่ได้รับอาหารครบตามจำนวน แต่ในทางปฏิบัติไม่ได้เป็นอย่างนั้น มีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้ไก่กินได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็น แต่สิ่งที่เราจะทำได้ในฐานะผู้เลี้ยงไก่คือ ทำอย่างไรที่จะ กระตุ้นการกิน ไก่เนื้อ ให้ได้มากที่สุด เพื่อให้ได้รับคุณค่าสารอาหารมาใช้ในการดำรงชีวิต ซ่อมแซมร่างกาย และเจริญเติบโต

ปัจจัย กระตุ้นการกิน ไก่เนื้อ

1. อาหารเม็ด-อาหารฝุ่น

เป็นที่ทราบกันดีว่าไก่จะกินอาหารที่เป็นเม็ด ได้มากกว่าอาหารที่เป็นฝุ่น เหตุผลคืออาหารเม็ดจะอยู่ในรูปที่อัดแน่น ทำให้ในพื้นที่กระเพาะเดียวกันไก่จะได้รับอาหารที่มากกว่า อีกทั้งอาหารเม็ดยังกินได้ง่ายกว่าอาหารฝุ่นอีกด้วย

2. โปรแกรมแสง

ไก่มีแนวโน้มที่จะกินอาหารได้มากขึ้น เมื่อมีการตั้ง โปรแกรมแสง ไก่เนื้อ ที่ดี มากกว่าการปิดหรือเปิดไฟเพียงอย่างเดียวทั้งวัน โดยเมื่อเปิดไฟไก่จะถูกกระตุ้นให้ลุกมากินอาหาร ก่อนที่ผู้เลี้ยงจะปิดไฟเพื่อให้ไก่ได้พัก และอาหารที่ไก่กิน ก็จะเข้าสู่กระบวนการย่อยต่อไป

3. การกินน้ำ

ไก่ที่กินน้ำน้อย ย่อมกินอาหารได้น้อยตามไปด้วย ผู้เลี้ยงต้องมั่นใจว่าไก่ทุกตัวได้รับน้ำอย่างเพียงพอ และทั่วถึง โดยควรที่จะมีการตรวจเช็คจุดให้น้ำ และปรับระดับไลน์น้ำให้เหมาะสมกับไก่ในแต่ละช่วงอายุอยู่เสมอ

4. รสชาติ

มีความเชื่อหนึ่งที่บอกว่าสัตว์ปีก มีปุ่มรับรสน้อยกว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ทำให้มีความไวต่อรสชาติน้อย ซึ่งความเชื่อนี้ก็ไม่ได้ผิด หากแต่เมื่อพิจารณาปุ่มรับรสต่อขนาดพื้นที่ในช่องปากแล้วกลับไม่ใช่เลย ดังนั้นในระยะหลังนักโภชนาการสัตว์จึงได้พิถีพิถันในการเลือกวัตถุดิบที่ช่วยอาหารมีรสชาติที่น่ากินมากยิ่งขึ้น

5. สารเติมในอาหาร

สารเติมอาหารบางตัว มีผลทำให้การกินได้ลดลง เช่น สารที่มีรสขม หรือระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร ทำให้ไก่ตอบสนองโดยการหยุดกิน ซึ่งมีวิธีแก้คือ หากเราทราบว่าสารใดที่เติมลงไปแล้วมีผลลบดังกล่าว ก็ให้นำออกแล้วใส่ตัวใหม่เข้าไปแทน

6. สมดุลของสูตร

การที่จะให้ไก่เจริญเติบโตตามมาตรฐาน อาหารต้องได้รับการคำนวนสูตร และสมดุลมาเป็นอย่างดี ซึ่งตรงนี้จะเป็นตัวแยกระหว่างอาหารดีกับอาหารไม่ดีออกจากกัน การที่ผู้เลี้ยงนำวัตถุดิบอื่นมาเสริมเพื่อลดต้นทุน นอกจากจะทำให้ไก่ได้รับคุณค่าสารอาหารไม่ตรงตามที่ควรจะเป็นแล้ว ยังเสี่ยงต่อสารพิษปนเปื้อนต่างๆอีกด้วย

สนับสนุนโดย

สารสกัดจากธรรมชาติ ช่วยปรับสภาพลำไส้ ลดการอักเสบ และแบคทีเรียก่อโรคในทางเดินอาหาร

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

error: