ลูกไก่ วันแรก เป็นตัวเชื่อมระหว่างโรงฟัก กับฟาร์มไก่เนื้อ เพราะลูกไก่ คือผลผลิตสุดท้ายของโรงฟัก และเป็นวัตถุดิบตั้งต้นของฟาร์ม คุณภาพลูกไก่ สามารถคาดการณ์ผลผลิตรุ่นนั้นได้ อีกทั้งยังเป็นการประเมินคุณภาพของโรงฟัก ในส่วนของการกกไข่ การเก็บรักษา คุณภาพของไข่ และพ่อแม่พันธุ์ได้อีกด้วย

วิธีตรวจคุณภาพลูกไก่ เบื้องต้น

1. ประเมินด้วยสายตา

เป็นวิธีที่ง่ายที่สุด โดยปกติจะดูลักษณะของสีขน คุณภาพสะดือ คุณภาพขา และการแสดงออกทางพฤติกรรมของลูกไก่

แต่วิธีนี้อาจเกิดความคลาดเคลื่อนได้หลายกรณี เช่น สีขน โดยปกติจะมีสีเหลือง ซึ่งได้รับจากเม็ดสีของไข่แดง การที่ไก่มีขนสีเหลืองมาก มีความเป็นไปได้ที่จะดูดซึมไข่แดงดี แต่อาจไม่ได้เป็นเช่นนั้นเสมอไป

เพราะบางกรณีสีเหลืองอาจเกิดจากฟอร์มาลดีไฮด์ ในโรงฟัก ซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับการดูดซึมไข่แดงแต่อย่างใด เป็นต้น แต่วิธีนี้สามารถใช้ประเมินคุณภาพลูกไก่อย่างคร่าวๆได้

2. น้ำหนักตัว

น้ำหนัก ลูกไก่

น้ำหนัก เป็นตัวชี้วัดคุณภาพที่ง่ายและรวดเร็ว น้ำหนักที่ใช้วัดเป็นน้ำหนักที่รวมถุงไข่แดงเข้าไปด้วย ลูกไก่ที่น้ำหนักดี บอกถึงการพัฒนาร่างกายที่ดี ซึ่งไม่เสมอไป เพราะกรณีที่ถุงไข่แดงในร่างกายเหลืออยู่เยอะ ก็ทำให้ลูกไก่มีน้ำหนักตัวที่มากด้วยเช่นกัน

3. ความยาว ลูกไก่

ความยาว ลูกไก่

เป็นวิธีที่มีความสำคัญที่สุด เพราะความยาวลูกไก่ บอกถึงการพัฒนาร่างกายที่ดี มีงานวิจัยที่ระบุว่า หากลูกไก่เริ่มต้นเลี้ยงที่น้ำหนักตัว 45 กรัมเท่ากัน ความยาวลูกไก่ที่เพิ่มขึ้น 1 เซนติเมตร จะทำให้มีน้ำหนักต่างกันถึง 264 กรัม เมื่ออายุ 38 วัน

4. คุณภาพสะดือ

ลูกไก่ สะดือ

การปิดของสะดือ เป็นตัวชี้วัดคุณภาพ เพื่อวัดการพัฒนาตัวของลูกไก่ หากช่วงกกไข่อยู่ในสภาวะที่ไม่เหมาะสม การปิดของสะดือจะไม่ดี จะเห็นเป็นสายยื่นยาวออกมา ทำให้ความชื้นและเชื้อโรคผ่านเข้าไป เกิดการติดเชื้อที่ถุงไข่แดงได้

5. คุณภาพข้อขา

ลูกไก่ ข้อขาแดง

ข้อขาแดง (red hock) เป็นอาการที่แสดงถึงการใช้อุณหภูมิในการกกไข่ที่สูงเกินไป ซึ่งหากอุณหภูมิในการกกเหมาะสมปัญหานี้จะน้อย คุณภาพข้อขาที่ดีนั้นต้องไม่พบแผล หรือรอยแตกบริเวณผิว

นอกจากนี้ยังมีอีกหลายวิธีที่นำมาใช้ในการวัดคุณภาพลูกไก่ แต่อาจจะไม่เหมาะในการนำมาปฏิบัติในภาคสนาม เช่น วิธีวัดมวลร่างกายไม่รวมไข่แดง (Yolk free body mass) และวิธีวัด Tona score เป็นต้น

บทความที่เกี่ยวข้อง

ความอยากอาหาร (appetite) ในไก่เล็ก ปัจจัยสำคัญกำหนดความสำเร็จ

ไก่ขาอ่อน กับความสำคัญของ วิตามินดี3 และแคลเซียม

สนับสนุนโดย

วิตามินไก่ Starter HyD

วิตามินดี3 เมตาบอไลต์ ช่วยดูดซึมแคลเซียมในกระบวนการสร้างกระดูกที่แข็งแรง วิตามินซีสูง ช่วยระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย

รายละเอียดเพิ่มเติม https://goo.gl/Mjd8Z7

หรือ แอดไลน์ https://line.me/R/ti/p/%40kqc7136i