ช่วยเหลือ

การสั่งสินค้า

ท่านสามารถสั่งสินค้า ได้ผ่านช่องทางดังนี้

  1. เว็บไซต์ agnovar.co.th
  2. ไลน์ @agnovar
  3. เฟสบุ๊ก facebook.com/agnovar
  4. โทรสั่งสินค้า เบอร์ 097 456 9494
  5. พนักงานขาย

การจัดส่งสินค้า

หลังจากที่ท่านได้ชำระเงินค่าสินค้าเรียบร้อยแล้ว เราจะดำเนินกำจัดส่งสินค้าให้โดยมีรอบการจัดส่ง เวลา 15.00 น. ในวันจันทร์-ศุกร์ ท่านจะได้รับสินค้าภายใน 1-3 วันทำการ

การชำระเงิน

หลังจากลูกค้าได้ทำการกรอกข้อมูลการสั่งสินค้าแล้ว ท่านจะได้รับรายละเอียดเพื่อนำไปชำระเงิน แล้วให้ท่าน

  1. โอนเงินเข้าบัญชี  “บริษัท แอกโนวาร์ จำกัด”
  2. แจ้งการโอนเงินมายังบริษัท

การรับประกันสินค้า

เรารับประกันสินค้า รับเปลี่ยนคืนภายใน 7 วัน หลังจากลูกค้าได้รับสินค้าแล้ว โดยสินค้าอยู่ในสภาพดี ยังไม่ถูกใช้งาน โดยลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าคืนกลับมายังบริษัท