ลูกไก่วันแรก เป็นตัวเชื่อมระหว่างโรงฟักกับฟาร์มไก่เนื้อ เพราะลูกไก่ คือผลผลิตสุดท้ายของโรงฟัก แต่เป็นจุดเริ่มต้นการเลี้ยงของฟาร์มไก่เนื้อการ ตรวจคุณภาพลูกไก่ นอกจากจะช่วยประเมินความยากง่ายในการเลี้ยงไก่รุ่นนั้นได้แล้ว ยังสามารถประเมินประสิทธิภาพการทำงานของโรงฟัก ในส่วนของการกกไข่ การเก็บรักษา คุณภาพของไข่ และพ่อแม่พันธุ์ได้อีกด้วย

5 จุดสังเกต ตรวจคุณภาพลูกไก่ เมื่อมาถึงฟาร์ม

1. ประเมินด้วยสายตา

เป็นวิธีที่ง่ายที่สุด โดยปกติจะดูลักษณะของสีขน คุณภาพสะดือ คุณภาพขา และการแสดงออกทางพฤติกรรมของลูกไก่

ตรวจคุณภาพลูกไก่

แต่วิธีนี้อาจเกิดความคลาดเคลื่อนได้หลายกรณี เช่น สีขน โดยปกติจะมีสีเหลือง ซึ่งได้รับจากเม็ดสีของไข่แดง การที่ไก่มีขนสีเหลืองมาก มีความเป็นไปได้ที่จะดูดซึมไข่แดงดี แต่อาจไม่ได้เป็นเช่นนั้นเสมอไป

เพราะบางกรณีสีเหลืองอาจเกิดจากฟอร์มัลดีไฮด์ ในโรงฟัก ซึ่งอาจไม่ได้เกี่ยวกับการดูดซึมไข่แดงแต่อย่างใด

2. น้ำหนักตัว

การชั่งน้ำหนักลูกไก่ เป็นเป็นวิธีที่ง่ายและรวดเร็ว น้ำหนักที่ได้เป็นน้ำหนักของลูกไก่ที่รวมถุงไข่แดงเข้าไปด้วย ลูกไก่ที่น้ำหนักดี บอกถึงการพัฒนาร่างกายที่ดี แต่อาจไม่ได้เป็นเช่นนั้นเสมอไป เพราะกรณีที่ถุงไข่แดงในร่างกายเหลือค้างอยู่เยอะ ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ลูกไก่มีน้ำหนักตัวมากขึ้นได้เช่นกัน

ตรวจคุณภาพลูกไก่

การชั่งน้ำหนักลูกไก่ โดยทั่วไปจะมีการชั่งอยู่ 2 แบบ คือ

แบบที่ 1 การชั่งน้ำหนักลูกไก่ทีละตัว วิธีนี้นอกจากจะทราบน้ำหนักของลูกไก่แล้ว ยังสามารถใช้ประเมินความสม่ำเสมอของลูกไก่ที่มาได้

แบบที่ 2 การชั่งน้ำหนักลูกไก่เป็นกลุ่มแล้วหาค่าเฉลี่ย วิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายและรวดเร็ว เหมาะสำหรับกรณีที่ต้องการทราบน้ำหนักลูกไก่เพียงอย่างเดียว

3. ความยาว ลูกไก่

ตรวจคุณภาพลูกไก่

เป็นวิธีที่สำคัญที่สุด โดยทั่วไปจะทำการสุ่มวัดที่โรงฟักก่อนจะส่งต่อให้ฟาร์มไก่เนื้อ ในการวัดความยาวลูกไก่ จะวัดตั้งแต่ปลายจงอยปาก ไปจนสุดปลายนิ้วเท้า

มีงานวิจัยระบุว่า หากลูกไก่เริ่มต้นเลี้ยงที่น้ำหนักตัว 45 กรัมเท่ากัน ความยาวลูกไก่ที่เพิ่มขึ้น 1 เซนติเมตร จะส่งผลให้ไก่มีน้ำหนักต่างกัน 264 กรัม เมื่ออายุ 38 วัน

4. สะดือ ตรวจคุณภาพลูกไก่

การปิดของสะดือ เป็นตัววัดคุณภาพการพัฒนาตัวอ่อนของลูกไก่ หากช่วงกกไข่ไม่ดีพอ การปิดของสะดือจะไม่สมบูรณ์เห็นเป็นสายยื่นยาวออกมา เป็นทางผ่านของความชื้นและเชื้อโรค จนเกิดเป็นการติดเชื้อที่ถุงไข่แดงตามมา

ตรวจคุณภาพลูกไก่

สะดือที่ดี ต้องปิดสนิท แห้ง และไม่มีเศษเปลือกไข่ หรือเยื่อไข่ติดค้างมากับสะดือ

ตรวจคุณภาพลูกไก่

5. จงอยปาก และข้อขา

โดยปกติจงอยปากและข้อขาของลูกไก่ ควรที่ปราศจากแผลหรือร่องรอยบาดเจ็บ แต่หากพบความผิดปกติ ก็สามารถบอกถึงสภาพการกกไข่ที่ไม่เหมาะสมของโรงฟักได้

รอยแดงบริเวณปลายจงอยปาก เกิดจากอุณหภูมิขณะกกไข่ที่สูงเกินไป จนลูกไก่พยายามที่จะใช้ปากจิกเปลือกไข่ให้ฟักออกมาเร็วกว่ากำหนด จนเกิดเป็นรอยขึ้น

ตรวจคุณภาพลูกไก่

ตรวจคุณภาพลูกไก่

นอกจากนี้ยังมีอีกหลายวิธีที่นำมาใช้ในการ ตรวจคุณภาพลูกไก่ แต่อาจจะไม่เหมาะสำหรับนำมาใช้ในภาคสนาม เช่น วิธีวัดมวลร่างกายไม่รวมไข่แดง และวิธีวัด Tona score เป็นต้น

คุณภาพลูกไก่ที่ดี ส่งผลต่อผลผลิตในช่วงไก่โต เลือกผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับไก่แต่ละช่วงอายุ

สตาร์ทเตอร์ ไฮดี สำหรับลูกไก่อายุ 1-3 สัปดาห์แรก

 Starter HyD สตาร์ทเตอร์ ไฮดี

วิตามินดี3 เมตาบอไลต์ ช่วยดูดซึมแคลเซียมไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการสร้างกระดูกให้แข็งแรง

วิตามินซีสูง ช่วยระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ลดอัตราการตายในลูกไก่สัปดาห์แรก

รายละเอียดเพิ่มเติม http://bit.ly/2EKPQOT

หรือ แอดไลน์ https://line.me/R/ti/p/%40kqc7136i

error: