ในสภาวะที่แกลบมีราคาแพงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งผลผลิตข้าวที่น้อยลง และแกลบส่วนหนึ่งถูกนำไปใช้เป็นพลังงานทดแทน ทำให้หลายฟาร์มพยายามหา วัสดุปูรอง เลี้ยงไก่ ทดแทนแกลบ เพื่อลดต้นทุนภายในฟาร์ม

การเลือก วัสดุปูรอง เลี้ยงไก่ ที่ดี มีผลต่อผลผลิตฟาร์มโดยตรง เพราะไก่ใช้เวลาทั้งหมดตลอดช่วงการเลี้ยง ทำกิจกรรมอยู่บนพื้นโรงเรือน การใส่ใจคุณภาพของวัสดุปูรอง จะส่งผลดีต่อ คุณภาพอากาศ คุณภาพซาก สวัสดิภาพสัตว์ และการควบคุมเชื้อโรค

มาดูกันว่าหากต้องเลือก วัสดุปูรอง เลี้ยงไก่ ทดแทนแกลบ อะไรคือสิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณา

เลือกวัสดุปูรองอย่างไร ให้เหมาะกับการเลี้ยงไก่

1. ดูดซับความชื้นได้ดี

ลักษณะของพื้นโรงเรือนที่เหมาะแก่การเลี้ยงไก่คือ ต้องแห้ง และดูดซับสิ่งปฏิกูลต่างๆได้ดี พื้นโรงเรือนที่ชื้นแฉะมักเจอปัญหาคุณภาพซาก เช่น อกแผลหนอง เท้าดำ ข้ออักเสบ ซึ่งในไก่ที่มีปัญหาเหล่านี้จะถูกคัดออกเมื่อไปถึงโรงงานชำแหละ ส่งผลต่อรายได้ที่เกษตรกรควรจะได้รับ

อีกทั้งวัสดุปูรองที่มีความสามารถในการดูดซับที่ดี จะทำให้คุณภาพอากาศภายในโรงเรือนดีขึ้น เพราะแอมโมเนียที่ไก่ปล่อยออกมาพร้อมกับของเสียในร่างกายถูกดูดซับไว้ และยังทำให้เชื้อโรคในโรงเรือนลดลง ส่งผลต่อสุขภาพโดยรวมของไก่ดียิ่งขึ้น

2. มีขนาดเหมาะสม น้ำหนักเบา

วัสดุที่มีขนาดใหญ่เมื่อถูกความชื้นจะจับตัวแข็งง่ายและเป็นอันตราย แต่ก็ไม่ควรที่จะมีขนาดเล็ก หรือละเอียดจนเกินไป เพราะจะทำให้เกิดฝุ่น ส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจทั้งไก่และผู้เลี้ยงเอง

ขนาดของวัสดุปูรองที่เหมาะสม และน้ำหนักเบา นอกจากจะไม่เป็นอันตรายแล้ว ไก่ยังได้แสดงออกพฤติกรรมตามธรรมชาติ คือ การซุกไซ้ไปยังสิ่งปูรอง เพื่อทำความสะอาดร่างกาย และลดความเครียดได้อีกด้วย

3. หาได้ง่ายในท้องถิ่น ราคาถูก

เพราะวัตถุประสงค์ของการหาวัสดุปูรองทดแทนแกลบ คือ แกลบหายาก และมีราคาแพงขึ้น การเลือกวัสดุที่สามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่นเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ และทำให้ต้นทุนในการจัดหาถูกลงด้วย

4. ปลอดภัย ไม่เป็นเชื้อรา

วัสดุบางประเภทมีความไวในการเกิดเชื้อราได้ง่าย เช่น ฟางข้าว ขี้เลื่อย ซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณา เพราะเชื้อราทำให้ไก่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ และกดภูมิคุ้มกัน ดังนั้นควรเลือกวัสดุปูรองจากแหล่งที่เชื่อถือได้ สดใหม่ และไม่เป็นเชื้อรา

5. เป็นที่ต้องการของผู้รับซื้อต่อ

เมื่อสิ้นสุดรอบการเลี้ยง สิ่งที่ทุกฟาร์มต้องทำคือ การนำวัสดุปูรองเดิมออกจากพื้นโรงเรือนเพื่อเตรียมทำความสะอาด วัสดุปูรองที่ไม่นิยมของผู้นำไปใช้ต่อ อาจทำให้การทำความสะอาดโรงเรือนล่าช้า จนไปถึงต้องเพิ่มต้นทุนเพื่อกำจัดสิ่งปูรองเดิมออก ให้การเตรียมโรงเรือนเป็นไปโดยปกติ