ในสภาวะที่แกลบมีราคาแพงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งผลผลิตข้าวที่น้อยลง อีกทั้งส่วนหนึ่งยังถูกนำไปใช้เป็นพลังงานทดแทน ทำให้หลายฟาร์มพยายามหา วัสดุรองพื้น เลี้ยงไก่ ทดแทนแกลบ เพื่อลดต้นทุนภายในฟาร์ม

การเลือก วัสดุรองพื้น เลี้ยงไก่ ที่ดี มีผลต่อผลผลิตฟาร์มโดยตรง เพราะไก่ใช้เวลาตลอดการเลี้ยงทั้งหมดอยู่บนพื้นโรงเรือน การจัดการวัสดุรองพื้นที่ดี จะส่งผลต่อคุณภาพอากาศ คุณภาพซาก สุขภาพและสวัสดิภาพสัตว์ (อ่านเพิ่มเติม : การจัดการวัสดุรองพื้น โรงเรือนไก่)

มาดูกันว่าหากต้องเลือก วัสดุรองพื้น เลี้ยงไก่ ทดแทนแกลบ อะไรคือสิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณา

5 หลักการเลือก วัสดุรองพื้น เลี้ยงไก่

1. ดูดซับความชื้นได้ดี

ลักษณะของพื้นโรงเรือนที่เหมาะแก่การเลี้ยงไก่คือ ต้องแห้ง และดูดซับสิ่งปฏิกูลต่างๆได้ดี พื้นโรงเรือนที่ชื้นแฉะมักเจอปัญหาคุณภาพซาก เช่น อกแผลหนอง เท้าดำ ข้ออักเสบ ซึ่งในไก่ที่มีปัญหาเหล่านี้จะถูกคัดออกเมื่อไปถึงโรงงานชำแหละ ส่งผลต่อรายได้ที่เกษตรกรควรจะได้รับ

อีกทั้งวัสดุรองพื้นที่มีความสามารถในการดูดซับที่ดี จะทำให้คุณภาพอากาศภายในโรงเรือนดีขึ้น เพราะแอมโมเนียที่ไก่ปล่อยออกมาพร้อมกับของเสียในร่างกายถูกดูดซับไว้ และยังทำให้เชื้อโรคในโรงเรือนลดลง ส่งผลต่อสุขภาพโดยรวมของไก่ดียิ่งขึ้น

2. มีขนาดเหมาะสม น้ำหนักเบา

วัสดุที่มีขนาดใหญ่เมื่อถูกความชื้นจะจับตัวแข็งง่ายและเป็นอันตราย แต่ก็ไม่ควรที่จะมีขนาดเล็ก หรือละเอียดจนเกินไป เพราะจะทำให้เกิดฝุ่น ส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจทั้งไก่และผู้เลี้ยงเอง

ขนาดของวัสดุรองพื้นที่เหมาะสม และน้ำหนักเบา นอกจากจะไม่เป็นอันตรายแล้ว ไก่ยังได้แสดงออกพฤติกรรมตามธรรมชาติ คือ การซุกไซ้ไปยังสิ่งปูรอง เพื่อทำความสะอาดร่างกาย และลดความเครียดได้อีกด้วย

3. หาได้ง่ายในท้องถิ่น ราคาถูก

เพราะวัตถุประสงค์ของการหาวัสดุรองพื้นทดแทนแกลบ คือ แกลบหายาก และมีราคาแพงขึ้น การเลือกวัสดุที่สามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่นเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ และทำให้ต้นทุนในการจัดหาถูกลงด้วย

4. ปลอดภัย ไม่เป็นเชื้อรา

วัสดุบางประเภทมีความไวในการเกิดเชื้อราได้ง่าย เช่น ฟางข้าว ขี้เลื่อย ซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณา เพราะเชื้อราทำให้ไก่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ และกดภูมิคุ้มกัน ดังนั้นควรเลือกวัสดุปูรองจากแหล่งที่เชื่อถือได้ สดใหม่ และไม่เป็นเชื้อรา

5. เป็นที่ต้องการของผู้รับซื้อต่อ

เมื่อสิ้นสุดรอบการเลี้ยง สิ่งที่ทุกฟาร์มต้องทำคือ การนำวัสดุรองพื้นเดิมออกจากพื้นโรงเรือนเพื่อเตรียมทำความสะอาด วัสดุปูรองที่ไม่นิยมของผู้นำไปใช้ต่อ อาจทำให้การทำความสะอาดโรงเรือนล่าช้า จนไปถึงต้องเพิ่มต้นทุนเพื่อกำจัดสิ่งปูรองเดิมออก ให้การเตรียมโรงเรือนเป็นไปโดยปกติ

—————-

ฝุ่นและแอมโมเนียจากการเลี้ยงไก่ เป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจของคุณ

ป้องกันเสียแต่ตอนนี้ด้วย หน้ากากป้องกันฝุ่น Benehal มาตรฐาน NOISH ที่ป้องกันฝุ่นได้ถึงระดับ PM2.5

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก http://bit.ly/31He99q

error: