วิธีกำจัดแมลงปีกแข็ง

แมลงปีกแข็งที่พบทั่วไปในฟาร์มเลี้ยงไก่ ส่วนใหญ่เป็นด้วงดำ หรือด้วงขี้ไก่ (Darkling Beetle) ที่เจริญเติบโตดีช่วงอุณหภูมิ 21-35 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 10 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป ซึ่งก็คือสภาพแวดล้อมปกติของฟาร์มไก่นั่นเอง

แมลงปีกแข็งเป็นพาหะของเชื้อโรคหลายชนิด เช่น กัมโบโร่ มาเร็ก รีโอไวรัส โปรโตซัว และแบคทีเรีย ได้แก่ ซัลโมเนลล่า กับอีโคไล ซึ่งไก่จะได้รับเชื้อโรคผ่านการสัมผัสและจิกกินแมลงเข้าไปโดยตรง

วิธีการกำจัดแมลงปีกแข็ง ที่ถูกวิธีนอกจากจะลดจำนวนของแมลงปีกแข็งลงแล้ว ยังลดความเสี่ยงต่อการดื้อยาฆ่าแมลงที่ใช้เป็นประจำได้อีกด้วย

วงจรชีวิตแมลงปีกแข็ง

แมลงปีกแข็งมีวงจรชีวิต 2-4 เดือน ขึ้นกับสภาพแวดล้อม โดยสามารถวางไข่ได้ 200-400 ฟองทุก 1-5 วัน หลังจากนั้น 1 สัปดาห์ไข่ก็จะฟักออกมาเป็นตัวอ่อน หากไม่มีการควบคุมแมลงปีกแข็งจะเพิ่มจำนวนขึ้นเป็นทวีคูณ

วิธีกำจัดแมลงปีกแข็ง

วิธีกำจัดแมลงปีกแข็ง ในฟาร์ม

การกำจัดแมลงปีกแข็งทำได้ยาก เนื่องจากสภาพแวดล้อมในฟาร์มเลี้ยงไก่เอื้อต่อการเจริญเติบโตดังที่กล่าวในตอนต้น การกำจัดแมลงให้ได้ผลดีจึงจำเป็นต้องใช้ทั้งแรงและยาฆ่าแมลงร่วมกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพดีที่สุด

1. โดยใช้ยาฆ่าแมลง

เป้าหมายของการใช้ยาฆ่าแมลง คือ ฆ่าตัวเต็มวัยและตัวอ่อน โดยต้องทำการพ่นให้ครอบคลุมทุกจุดที่คาดว่าแมลงปีกแข็งจะอาศัยอยู่ โดยเฉพาะบริเวณที่ยากต่อการเข้าถึง

การใช้ยาฆ่าแมลงเพื่อกำจัดแมลงปีกแข็ง แบ่งการใช้ออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่

1.) ใช้หลังจับไก่

ควรพ่นยาฆ่าแมลงทั้งภายในและภายนอกโรงเรือน เพราะเมื่ออุณหภูมิลดลงในช่วงกลางคืนแมลงจะออกมาหาพื้นที่อบอุ่นกว่า การพ่นยาฆ่าแมลงภายนอกโรงเรือนเป็นการป้องกันไม่ให้แมลงเคลื่อนออกไปยังโรงเรือนหลังอื่น

วิธีกำจัดแมลงปีกแข็ง

2.) ใช้ก่อนลงไก่

พ่นยาฆ่าแมลงที่ได้ผ่านการรับรองว่าสามารถใช้ภายในโรงเรือนได้ และตรวจดูตามบริเวณต่างๆภายในโรงเรือน ว่าไม่มีแมลงหลงเหลือให้เห็นแล้วก่อนทำการลงลูกไก่

3.) ใช้ระหว่างการเลี้ยง

ควรทำการพ่นยาฆ่าแมลงทุกเดือน ด้วยยาฆ่าแมลงที่ได้ผ่านการรับรองว่าสามารถใช้ขณะที่มีไก่อยู่ได้

วิธีกำจัดแมลงปีกแข็ง ให้มีประสิทธิภาพ ควรเปลี่ยน “กลุ่ม” ยาฆ่าแมลงทุก 2-3 รุ่นการเลี้ยง เพื่อลดการดื้อยาฆ่าแมลง กลุ่มของยาฆ่าแมลงที่มีการนำมาใช้ในทางปศุสัตว์ ได้แก่ กลุ่ม Pyrethroids, Neonicotinoid และ Organophosphate เป็นต้น

กรดอินทรีย์บางตัว เช่น กรดซิตริก เมื่อผสมร่วมกับยาฆ่าแมลงกลุ่ม Pyrethroids และ Organophosphate จะช่วยให้ยาฆ่าแมลงออกฤทธิ์ได้นานขึ้น

ปัจจัยที่มีผลต่อ ยาฆ่าแมลง

  • คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่ความเข้มข้นน้อย หรือไม่เสถียรไม่สามารถกำจัดแมลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ใช้ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเดียวกันเป็นระยะเวลานาน จนเกิดการดื้อต่อยาฆ่าแมลง
  • สภาพของวัสดุรองพื้น วัสดุรองพื้นที่มีความเป็นด่างสูงจะลดประสิทธิภาพของยากำจัดแมลง
  • จำนวนของแมลง ถ้ามีมากอาจจำเป็นต้องฉีดพ่นหลายครั้งเพื่อให้กำจัดได้หมด
  • การให้ยากำจัดแมลงก่อนการลงลูกไก่ วัสดุรองพื้นควรที่จะได้รับการพ่นยากำจัดแมลงเช่นกัน

2. วิธีกำจัดแมลงปีกแข็ง โดยการใช้แรง

การทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรงเรือนที่ดี ส่งผลต่อการกำจัดแมลงปีกแข็งเป็นอย่างมาก (อ่านเพิ่มเติม : ยาฆ่าเชื้อ ฟาร์ม ใช้อย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด)

ก่อนทำความสะอาดโรงเรือน ควรทำการกำจัดแมลงปีกแข็งให้หมดเสียก่อนด้วยการใช้แรงตักออกโดยเฉพาะ พื้นวัสดุรองพื้น ข้างเสา ผ้าม่าน และตามซอกต่างๆ ใต้แพนอาหาร และไลน์น้ำ ควรตรวจตราดูให้ละเอียดว่ายังมีแมลงปีกแข็งหลงเหลืออยู่หรือไม่ ก่อนที่จะทำความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อ

error: