เกี่ยวกับ แอกโนวาร์

บริษัท แอกโนวาร์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2555 โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ด้านธุรกิจฟาร์มสัตว์ปีก เพื่อการส่งออก ได้แก่ สัตวแพทย์ นักการตลาด และนักขาย มีจุดมุ่งหมายในการนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพ นำเข้าจากต่างประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าฟาร์มสัตว์ปีก มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ตามกระแสของอุตสาหกรรม โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ เพื่อการทดแทนยาปฏิชีวนะ

Agnovar มาจากคำว่า

Ag มาจากคำว่า Agriculture หมายถึง การเกษตรกรรม

กับคำว่า Nova หมายถึง ลำแสงที่ส่งสว่าง เมื่อรวมคำทั้งสองคำ Agnovar จึงหมายถึง ลำแสงที่ส่องสว่างของการเกษตรกรรม หรือรุ่งอรุณของการเกษตรกรรม ที่สอดคล้องกับทิศทางของการปศุสัตว์ ที่ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ ที่เน้นการลดการใช้ยา และนำเทคโนโลยี มาใช้เพื่อการเพิ่มผลผลิตฟาร์ม

สโลแกน

“เพิ่มผลผลิตให้ฟาร์มของคุณ”

วิสัยทัศน์

ผู้นำด้านเวชภัณฑ์สัตว์ เพื่อการเพิ่มผลผลิต สำหรับฟาร์มปศุสัตว์ เพื่อการส่งออก

พันธกิจ

  1. Professional
  2. Best Quality
  3. Innovation