การจัดการฟาร์ม เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีนั้น จำเป็นต้องใช้ข้อมูลที่ได้จาก เครื่องมือวัด มาประกอบการวางแผนการทำงาน

เครื่องมือวัดที่มีคุณภาพดี ย่อมมีโอกาสที่จะให้ผลลัพธ์ที่ดีด้วยเช่นกัน แล้วเครื่องมือวัดที่จำเป็นต้องใช้จัดการฟาร์มนั้น มีอะไรบ้างไปดูกัน ..

เครื่องมือวัด สำหรับผู้จัดการฟาร์มมืออาชีพ

1. เครื่องวัดความเร็วลม

เครื่องวัดความเร็วลม เป็นอุปกรณ์เอนกประสงค์ที่ขาดไม่ได้ ปัจจุบันถูกพัฒนาให้สามารถวัดค่าได้หลากหลาย ครอบคลุมทุกการใช้งานภายในฟาร์ม เช่น ความเร็วลม, อุณหภูมิ, ความชื้นสัมพัทธ์, ค่าจุดน้ำค้าง, ดัชนีความร้อน, และค่าความเย็นลม

หากให้เลือกเครื่องมือเพียงชิ้นเดียวติดตัวเข้าฟาร์ม ก็ต้องเลือก เครื่องวัดความเร็วลม Kestrel 3000 เครื่องนี้แหละครับ เป็นเครื่องมือประจำกาย

เครื่องวัดความเร็วลม Kestrel 3000 รุ่นยอดนิยม

รายละเอียด http://bit.ly/2jWq7vK

ราคา 7,490 บาท

2. เครื่องวัดแสง

เครื่องมือวัด ที่สำคัญสำหรับวัดแสงสว่างภายในโรงเรือน โดยเฉพาะช่วงไก่เล็กอายุไม่เกิน 3 สัปดาห์ ที่ต้องได้รับน้ำและอาหารอย่างเต็มที่ แสงสว่างที่เพียงพอจะช่วยให้ลูกไก่เข้าถึงน้ำและอาหารได้ดียิ่งขึ้น

ความเข้มแสงที่แนะนำในช่วงการกกลูกไก่ ส่วนที่มืดที่สุดต้องไม่น้อยกว่า 25 ลักซ์ หลังจากนั้นก็ค่อยลดความเข้มแสงลงเป็น 5-10 ลักซ์ (อ่านเพิ่มเติม : โปรแกรมแสง ไก่เนื้อ ทุกสิ่งที่ควรรู้ไม่ใช่แค่เปิดปิดไฟ)

 

เครื่องวัดแสง Extech LT300

รายละเอียด http://bit.ly/2lTCw4b

ราคา 7,990 บาท

3. เครื่องวัดแอมโมเนีย

แอมโมเนีย เป็นก๊าซที่เกิดจากกรดยูริกที่ขับออกมากับสิ่งขับถ่ายของไก่ เราจะเริ่มได้กลิ่นก๊าซแอมโมเนียตั้งแต่ 5 ppm ขึ้นไป แต่หากค่าแอมโมเนียสูงเกิน 25 ppm จะเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพไก่ (อ่านเพิ่มเติม แอมโมเนีย ฟาร์มไก่ ภัยใกล้ตัวฉุดผลผลิตฟาร์ม)

เครื่องวัดแอมโมเนีย FORENSICS

รายละเอียด http://bit.ly/2lZ1Q96

ราคา 12,500 บาท

4. เครื่องวัดอุณหภูมิ อินฟราเรด หรือ ปืนวัดอุณหภูมิ

ปืนวัดอุณหภูมิ ใช้วัดอุณหภูมิเฉพาะจุดบริเวณพื้นผิว ต่างจาก เครื่องมือวัด อุณหภูมิทั่วไปที่วัดอุณหภูมิในอากาศ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงการกก ที่ฝ่าเท้าของลูกไก่ต้องสัมผัสกับพื้นโดยตรง หรือจะใช้วัดอุณหภูมิฝ้าเพดานหากอุณหภูมิสูงจนเกินไป อาจจะพิจารณาติดฉนวน หรือเปลี่ยนฉนวนให้หนาขึ้น เป็นต้น

การนำปืนวัดอุณหภูมิ มาวัดอุณหภูมิที่ตัวไก่สามารถทำได้ แต่ให้ค่าที่ไม่แม่นยำนัก จึงเหมาะสำหรับนำมาใช้วัดพื้นผิวทั่วไปมากกว่า

เครื่องวัดอุณหภูมิ อินฟราเรด Etekcity

รายละเอียด http://bit.ly/2jYFB2t

ราคา 1,990 บาท

จากราคาปกติ  2,580 

5. เกจ์วัดความดัน

การระบายอากาศภายในโรงเรือน ใช้หลักการอุโมงอากาศ ที่เกิดจากพัดลมดูดเอาอากาศออกจนทำให้ความดันภายในโรงเรือนน้อยกว่าภายนอกโรงเรือน เรียกว่า negative pressure

ค่า negative pressure ที่น้อยเกินไปอาจเกิดจากมีรูรั่วตามจุดต่างๆภายในโรงเรือน ทำให้อากาศจากภายนอกไหลเข้ามาในโรงเรือน

ส่วนค่าที่มากเกินไป อาจเกิดจากคูลลิ่งแพดอุดตัน หรือช่องระบายอากาศ(air inlet) ทำงานได้ไม่เต็มที่

ค่า negatived pressure ที่เหมาะสมภายในโรงเรือนโดยทั่วไปอยู่ระหว่าง 0.05″ ถึง 0.2″

6. มิเตอร์น้ำ

อัตราการกินน้ำ สัมพันธ์กับการกินอาหารและการเจริญเติบโตของไก่ โดยทั่วไปไก่กินน้ำเป็น 1.6-2.0 เท่าของการกินอาหาร

การติดตั้งมิเตอร์น้ำแยกแต่ละโรงเรือน จะช่วยให้เราสามารถวัดประสิทธิภาพและตัวเลขผลผลิตได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

สำรวจอุปกรณ์แล้ว มีครบกันหรือเปล่าครับ ถ้ายังขาดตัวไหน สามารถเข้าไปเลือกซื้อ ได้ที่ Agnovar Store

ตามลิงค์นี้เลย http://bit.ly/2ksrgvn

error: