เลี้ยงไก่ ความอยากอาหาร ในไก่เล็ก

เลี้ยงไก่ การพัฒนาความอยากอาหาร เป็นสิ่งสำคัญลำดับต้นๆ ในลูกไก่อายุ 72-96 ชั่วโมงแรก ลูกไก่ต้องได้รับสารอาหารที่เพียงพอ สำหรับนำไปใช้ในระบบต่างๆ ของร่างกาย เช่น ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินหายใจ ระบบโครงสร้างกระดูก และขน เป็นต้น

ในช่วงแรกหลังจากที่ลูกไก่ฟักออกมา การพัฒนาของร่างกายยังไม่สมบูรณ์ แหล่งพลังงานเดียวที่ลูกไก่ได้รับมาจากถุงไข่แดง (yolk sac) การกกที่ดีจึงมีความสำคัญในการเปลี่ยนผ่านจากการใช้พลังงานจากถุงไข่แดง มาเป็นพลังงานทีได้จากการกินอาหาร ถุงไข่แดงที่ดูดซึมไม่หมด มีสาเหตุจากการจัดการกกที่ไม่ดี หรือมีการติดเชื้อ ซึ่งสามารถตรวจพบได้โดยการผ่าซาก

ลูกไก่ไม่ได้เริ่มจากการคิดว่าอาหารที่เราให้ เป็นอาหารจริง แต่จะเริ่มจากพฤติกรรมการจิกโดยธรรมชาติ เพื่อแสดงความสนใจต่อสิ่งนั้น หากในกรณีที่พื้นบริเวณกก มีวัสดุขนาดเล็ก เช่น แกลบ หรือขี้เลื่อย ลูกไก่ก็จะทำการจิกเช่นกัน เมื่อเป็นเช่นนั้น ความสำคัญอยู่ที่ ในการกกต้องมีพื้นที่อย่างน้อยครึ่งหนึ่งปูด้วยกระดาษ แล้วโรยอาหารไก่เล็กลงไป ให้เพียงพอสำหรับลูกไก่กิน 75 กรัม/ตัว

ลูกไก่จะเริ่มพัฒนา ความอยากอาหาร โดยแสดงความสนใจในอาหารที่เราโรยลงไปบนกระดาษ เมื่อกระเพาะพักเต็มไปด้วยอาหารและน้ำ จะเกิดการย่อยและดูดซึมสารอาหารไปตามกระแสเลือด ส่งไปกระตุ้นสมองส่วนควบคุมความอยากอาหาร แล้วเกิดการจดจำว่า สิ่งที่กินเข้าไปนั้นคืออาหาร กระบวนการเหล่านี้จะใช้เวลาประมาณ 30 ชั่วโมงหลังได้รับอาหารแล้ว

ดังนั้น การจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เอื้อต่อการกระตุ้น ความอยากอาหารจึงเป็นสิ่งจำเป็น โดยมีสิ่งที่ต้องพิจารณา ดังนี้

การเตรียม กกลูกไก่

  1. อุณหภูมิที่พื้นคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 28 องศาเซลเซียส
  2. อุณหภูมิบริเวณสิ่งปูรอง 32-34 องศาเซลเซียส ที่ความชื้นสัมพัทธ์ 45-65%
  3. ความเข้มแสง ไม่น้อยกว่า 20 ลักซ์

ลูกไก่อายุ 5 วันแรก ถือว่าเป็นสัตว์เลือดเย็น เพราะขนาดตัวเล็ก อุณหภูมิร่างกายเปลี่ยนตามสิ่งแวดล้อมได้ง่าย จำเป็นต้องได้รับความอบอุ่นจาก กก เพื่อรักษาระดับอุณหภูมิในร่างกาย ให้อยู่ที่ 40.4-40.6 องศาเซลเซียส โดยเฉพาะช่วง 3 วันแรก

คุณภาพของอากาศที่ดีก็เป็นสิ่งสำคัญ ส่วนประกอบของอากาศมีค่ามาตรฐาน ดังนี้

  • ออกซิเจน ไม่น้อยกว่า 19.6%
  • คาร์บอนไดออกไซด์ ไม่เกิน 3,000 ppm
  • คาร์บอนมอนอกไซด์ ไม่เกิน 10 ppm
  • แอมโมเนีย ไม่เกิน 10 ppm
  • ฝุ่นละอองในอากาศ ไม่เกิน 3.4 มก./ลบ.ม.
  • รอบการระบายอากาศ 5 นาทีควรทำงาน อย่างน้อย 60 วินาที ในช่วงสามวันแรก

ระดับของก๊าซคาบอนไดออกไซด์ ที่สูงจะลดกิจกรรมของลูกไก่ ทำให้การกินได้ของอาหารและน้ำลดลง เกิดภาวะขาดน้ำ และน้ำหนักตัวลด หัวใจห้องล่างขวาล้มเหลว (right ventricle failure) เกิดภาวะท้องมานตามมา

อ่านเพิ่มเติม 5 เทคนิค การกกลูกไก่ ในฤดูหนาว

พื้นที่ อาหารและน้ำ

เลี้ยงไก่ กระดาษ รองอาหาร

พื้นที่อย่างน้อย 50% จำเป็นต้องถูกคลุมด้วยกระดาษที่โรยด้วยอาหาร 75 กรัมต่อตัว เพื่อฝึกให้ลูกไก่คุ้นชินกับเม็ดอาหาร และสามารถเข้าถึงอาหารและน้ำได้อย่างอิสระ หากปราศจากน้ำแล้ว เม็ดอาหารแห้งจะติดที่กระเพาะพัก มีโอกาสกดทับเส้นเลือดแดง เป็นสาเหตุให้ลูกไก่ตายได้

แรงดันในท่อน้ำ

แรงดันน้ำสูง ไม่ได้ทำให้ลูกไก่กินน้ำได้มากขึ้น เพราะจงอยปากของไก่สามารถรับน้ำได้เพียงระดับหนึ่งเท่านั้น ส่วนที่เหลือจะหกและทำให้พื้นแฉะ เป็นสาเหตุให้เกิดแผลที่ฝ่าเท้า เนื่องมาจากแอมโมเนียกัดตามมา

แรงดันน้ำต่ำ จะลดการกินได้ของน้ำลง ซึ่งแรงดันที่ลดลงนี้ ไก่ไม่ได้ใช้เวลาเพิ่มขึ้นเพื่อกินน้ำจนอิ่ม แต่ในความเป็นจริงไก่ใช้เวลาเท่าเดิมในการกินน้ำ ไม่ว่าแรงดันจะสูงหรือต่ำ การลดการกินน้ำจะลดการกินอาหารด้วย ซึ่งจะมีผลต่อน้ำหนักตัว และตัวเลขผลผลิตตามมา

การปรับระดับแรงดันน้ำให้เหมาะสม แนะนำให้ตรวจสภาพพื้นใต้ไลน์น้ำ หากพื้นแฉะมากหมายถึงแรงดันน้ำทีี่มากเกินไป จนเกินที่ไก่จะกินได้ ส่วนพื้นแห้งสนิทบอกถึงไก่อาจจะไม่ได้กินน้ำหรือขาดน้ำ เนื่องมาจากแรงดันน้ำที่ต่ำเกินไป

ความสูงของระดับนิปเปิ้ล

ความสูงของระดับนิปเปิ้ลที่เหมาะสม จะช่วยให้ไก่ได้รับน้ำอย่างเพียงพอ ซึ่งความสูงควรอยู่เหนือตาไก่เล็กน้อย และทำมุม 45 องศากับตัวไก่ การจัดการน้ำที่ไม่ดี จะทำให้ลูกไก่ตาย แตกไซส์ หรือผลผลิตไม่ดี แต่เนื่องจากระบบน้ำในโรงเรือน เป็นระบบปิด ทำให้ไม่สามารถตรวจคุณภาพน้ำที่ให้ไก่กินได้ จึงควรมีการสวอปตรวจเชื้อภายในท่อ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

เช็คลูกไก่

ตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการเลี้ยงให้สม่ำเสมอในทุกมิติ ได้แก่ แสง การเข้าถึงอาหาร การเข้าถึงน้ำ อุณหภูมิ ความชื้นสัมพันธ์ คุณภาพอากาศ ความหนาแน่นของการเลี้ยง เพื่อให้การพัฒนา ความอยากอาหาร ของลูกไก่ทุกตัวเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งสองชั่วโมงแรกเมื่อลูกไก่มาถึงฟาร์ม ควรตรวจการกระจายตัว การเคลื่อนไหว และพฤติกรรมทุกอย่างของลูกไก่เท่าที่จะเป็นไปได้ เพราะมีโอกาสเหนี่ยวนำให้เกิดการแตกไซส์ตามมาได้

ที่มา Cobb Vantress

สนับสนุนโดย

สตาร์ทเตอร์ ไฮดี วิตามินดี3 เมตาโบไลต์ ช่วยดูดซึมแคลเซียมไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการสร้างกระดูก และเปลือกไข่ วิตามินซีสูง ช่วยในระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก