ในฤดูฝนการจัดการพื้นโรงเรือน และการระบายอากาศเป็นสิ่งสำคัญ เพราะพื้นที่ชื้นแฉะผสมกับสิ่งขับถ่ายของไก่ จะทำให้ แอมโมเนีย ขึ้นสูง ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพซาก งานวิจัยหลายชิ้น พบว่าไก่ที่เลี้ยงอยู่ในโรงเรือนที่มีแอมโมเนียต่ำกว่า 10 ppm จะมีตัวเลขการเจริญเติบโต การแลกเนื้อ และสุขภาพโดยรวมที่ดี ยังไม่รวมถึงปัญหาเรื่องกลิ่นที่กระทบต่อชุมชนที่น้อยลงด้วย

แต่ในภาคสนาม ลูกไก่อายุ 1-3 สัปดาห์แรก ซึ่งเป็นช่วงที่ผิวหนังบอบบาง แอมโมเนีย ในระดับดังกล่าว สามารถทำให้เกิดแผลที่อกและเท้า เป็นทางผ่านของเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย เกิดเป็นปัญหาคุณภาพซากที่ยากจะฟื้นกลับมาเป็นปกติได้ในช่วงระยะการเลี้ยงที่จำกัด

แอมโมเนียเกิดจาก การเปลี่ยนสภาพของกรดยูริกที่ไก่สร้างขึ้น ขับมากับสิ่งคัดหลั่งและของเสียในร่างกาย แล้วถูกจุลินทรีย์ที่อยู่ในพื้นแกลบเปลี่ยนสภาพเป็น แอมโมเนียม (NH4) ก่อนที่จะเปลี่ยนสภาพอีกครั้งเมื่อได้รับความร้อน ความชื้น และค่า pH ที่เหมาะสม กลายเป็นแก๊ส แอมโมเนีย (NH3) ที่มีกลิ่นฉุน และทำลายเนื้อเยื่อ

โดยทั่วไปเราจะเริ่มได้กลิ่น แอมโมเนีย ตั้งแต่ 5 ppm ขึ้นไป แต่ถ้าถึงระดับ 20-40 ppm จะเริ่มส่งผลต่อสุขภาพสัตว์ เกิดการระคายเคืองต่อเยื่อบุต่างๆ เช่น ตา ผิวหนัง และทางเดินหายใจ ทำให้เชื้อโรคผ่านเข้าสู่ร่างกายเกิดเป็นปัญหาสุขภาพตามมา การที่ไก่อยู่ในสภาวะที่มีแอมโมเนียสูงเป็นเวลานาน จะส่งผลต่อตัวเลขผลผลิตฟาร์ม และคุณภาพซาก โดยเฉพาะปัญหาเท้าดำ อกแผลหนอง และข้ออักเสบล้วนแต่เกิดจากการจัดการพื้น และควบคุมแอมโมเนียในโรงเรือนแทบทั้งสิ้น

การควบคุมแอมโนเนียให้อยู่ในระดับที่ไม่สูงเกินไป จะส่งผลดีต่อผลผลิตฟาร์ม และลดปัญหาคุณภาพซาก ที่ลดทอนผลกำไรฟาร์มที่ควรจะได้รับ ซึ่งการสร้างแอมโมเนียที่สูงมีหลายปัจจัย เช่น อาหาร การจัดการฟาร์ม และสภาพอากาศ  แต่ในส่วนที่ฟาร์มจะสามารถจัดการได้ คือ การดูแลสภาพพื้นไม่ให้ชื้นแฉะ และมีการระบายอากาศภายในโรงเรือนที่ดี.

แนวทางการลดแอมโมเนียภายในโรงเรือน

  • ดูแลการระบายอากาศภายในโรงเรือนให้ดี โดยหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ เช่น คูลลิ่งแพด ผ้าใบ และพัดลมให้ใช้งานได้ปกติอยู่เสมอ
  • ปรับสภาพพื้นให้มีความเป็นกรด (pH ต่ำกว่า 7) ช่วยลดเชื้อจุลินทรีย์ที่มาเปลี่ยนสารตั้งต้นเป็นแอมโมเนีย
  • ควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนไม่ให้สูงจนเกินไป เพราะอุณหภูมิที่สูง ทำให้แอมโนเนียระเหยสู่อากาศได้เร็วขึ้น
  • เติมสิ่งปูรองเพื่อดูดซับความซื้น (อ่านวิธีเลือก วัสดุปูรอง เลี้ยงไก่) หรือตักออกเมื่อพบว่าชื้นมากเกินไป
  • ใช้สารปรับสภาพพื้น เช่น Mistral มีส่วนผสมของแร่มอนต์มอริลโลไนต์ สารสกัดจากสาหร่ายทะเล และน้ำมันหอมระเหย ช่วยดูดซับความชื้น และลดแอมโมเนีย ปลอดภัย เหมาะสำหรับโรยพื้นโรงเรือนช่วงที่มีสัตว์เลี้ยง

ผลิตภัณฑ์จาก Olmix, ประเทศฝรั่งเศส