เมื่อกล่าวถึง แอมโมเนีย ฟาร์มไก่ คนทั่วไปจะนึกถึงประเด็นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเป็นลำดับแรก แต่ในความเป็นจริงก๊าซแอมโมเนีย มีผลกระทบกับการเลี้ยงไก่ได้หลายมิติ ทั้งสวัสดิภาพสัตว์ สุขภาพสัตว์ คุณภาพซาก และผลผลิตฟาร์ม

ก๊าซแอมโมเนียเกิดจาก กรดยูริกที่ไก่ปล่อยออกมาพร้อมกับสิ่งขับถ่าย แล้วถูกจุลินทรีย์ที่อยู่ในวัสดุรองพื้นเปลี่ยนสภาพเป็น แอมโมเนียม (NH4) ก่อนที่จะกลายเป็น แอมโมเนีย (NH3) เมื่อได้รับความร้อน ความชื้น และค่า pH ที่เหมาะสม

โดยทั่วไปเราจะเริ่มได้กลิ่นก๊าซแอมโมเนีย ตั้งแต่ 5 ppm ขึ้นไป แต่ถ้าถึงระดับ 20-40 ppm จะเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพสัตว์ เกิดการระคายเคืองเยื่อบุต่างๆ เช่น ตา ผิวหนัง และทางเดินหายใจ เป็นทางผ่านให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย

สุขภาพไก่ที่ดี มาจากสภาพพื้นที่ดี

ปัญหาในการเลี้ยงไก่ บ่อยครั้งที่สาเหตุมาจากแอมโมเนียสะสมภายในโรงเรือน ทั้งไก่เป็นหวัดเพราะระคายเคืองทางเดินหายใจ ไก่ไม่ลุกเดินเพราะผิวหนังบริเวณอุ้งเท้าเป็นแผลอย่างรุนแรงจนไม่สามารถเดินต่อไปได้

การแลกเนื้อไม่ดี หรือแม้แต่ปัญหาคุณภาพซาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอักเสบของผิวหนังบริเวณอุ้มเท้า ข้อเข่า และอก ล้วนเกิดจากการจัดการวัสดุรองพื้น และแอมโมเนียในโรงเรือนแทบทั้งสิ้น

แอมโมเนีย ฟาร์มไก่ จัดการได้แต่ต้องให้ความสำคัญ!

1. อุปกรณ์ต้องพร้อม!

แอมโมเนีย เป็นผลผลิตที่ออกมาพร้อมกับสิ่งขับถ่ายของไก่ เมื่อไก่อายุมากขึ้นปริมาณแอมโมเนียในโรงเรือนก็ย่อมเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

การหมั่นตรวจสภาพของอุปกรณ์ เช่น คูลลิ่งแพด พัดลม ผ้าใบโรงเรือน ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ จะช่วยให้การระบายอากาศในโรงเรือน เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2. อากาศเย็นช่วยได้

คุณสมบัติของ ก๊าซ อย่างหนึ่งคือจะลอยจากที่ต่ำขึ้นสู่ที่สูง อากาศร้อนจะทำให้การระเหยของก๊าซเร็วขึ้น ซึ่งหากระบายอากาศไม่ทันจะทำให้เกิดก๊าซ แอมโมเนีย สะสมมากเกินไปโดยเฉพาะช่วงไก่ใหญ่ที่มีการขับแอมโมเนียออกมามาก

การรักษาอุณหภูมิในโรงเรือนให้มีความเย็น จะช่วยลดปัญหาในส่วนนี้ได้

3. วัสดุรองพื้นคือ “หัวใจ” จ่ายมาก แต่ได้มากกว่า

ถึงแม้ว่าราคาวัสดุรองพื้น(แกลบ) ในปัจจุบันจะสูงขึ้นมาก แต่เมื่อเทียบกับตัวเลขผลผลิตที่ดีขึ้น ความเสี่ยงด้านสุขภาพ และการถูกหักคุณภาพซาก การลงทุนเพิ่มในวัสดุรองพื้นก็ยังเป็นวิธีที่แนะนำ

เลือกวัสดุรองพื้นที่เหมาะสมโรยบริเวณที่ชื้นแฉะ เพื่อดูดซับความชื้น หากพบวัสดุรองพื้นจับกันเป็นแผ่นควรตักออกเพราะเป็นแหล่งสะสมของก๊าซ แอมโมเนีย ฟาร์มไก่

การกลับแกลบจะทำให้แอมโมเนียฟุ้งกระจายมากยิ่งขึ้น ไม่แนะนำหากไก่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจอยู่แล้ว

อ่านเพิ่มเติม การจัดการวัสดุรองพื้น ช่วงฤดูฝน

4. ปรับสภาพพื้นให้เป็นกรด

เป็นวิธีที่ช่วยลดจุลินทรีย์ที่มาเปลี่ยนสารตั้งต้นให้เป็นแอมโมเนีย โดยนำกรดอินทรีย์มาฉีดพ่นบริเวณพื้นโรงเรือน

ความท้าทายที่พบในการใช้วิธีนี้คือ การฉีดกรดอินทรีย์ขณะไก่โต และมีการขับถ่ายออกมาตลอดเวลานั้นทำได้ยาก

——————-

อย่าปล่อยให้ฝุ่นและแอมโมเนียจากการเลี้ยงไก่ ทำลายสุขภาพคุณ

ป้องกันเสียแต่ตอนนี้ด้วย Benehal หน้ากากกันฝุ่นมาตรฐาน NIOSH ที่ป้องกันฝุ่นได้ถึงระดับ PM2.5

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก http://bit.ly/31He99q

error: