เพื่อการเติบโตที่สมบูรณ์

เพราะสัตว์แต่ละชนิด มีความต้องการสารอาหารที่แตกต่างกัน

แม้แต่สัตว์ชนิดเดียวกัน ความต้องการสารอาหารแต่ละช่วงอายุยังแตกต่างกันไป

แอกโนวิท สตาร์ทเตอร์

สำหรับไก่เล็ก (อายุ 1-3 สัปดาห์)

  • ปรับโครงสร้าง
  • กระตุ้นการกิน
  • เตรียมพร้อมสำหรับการเติบโต

แอกโนวิท โกรเวอร์

สำหรับไก่โต (อายุ 3 สัปดาห์ขึ้นไป)

  • เพิ่มน้ำหนัก
  • เพิ่มประสิทธิภาพการแลกเนื้อ
  • เสริมสุขภาพที่ดี ช่วงระยะปลอดยาปฏิชีวนะ

เพราะคุณค่าสารอาหารที่ไก่ได้รับในแต่ละวันอาจไม่เพียงพอ

ให้ Agnovit แอกโนวิท ทุกวัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ไลน์ซื้อเลย