วัสดุรองพื้น เลี้ยงไก่ เลือกอย่างไรให้เหมาะกับฟาร์ม

วัสดุรองพื้น เลี้ยงไก่ เลือกอย่างไรให้เหมาะกับฟาร์ม

ในสภาวะที่แกลบมีราคาแพงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งผลผลิตข้าวที่น้อยลง อีกทั้งส่วนหนึ่งยังถูกนำไปใช้เป็นพลังงานทดแทน ทำให้หลายฟาร์มพยายามหา วัสดุรองพื้น เลี้ยงไก่ ทดแทนแกลบ เพื่อลดต้นทุนภายในฟาร์ม การเลือก วัสดุรองพื้น เลี้ยงไก่ ที่ดี มีผลต่อผลผลิตฟาร์มโดยตรง...
แอมโมเนีย ฟาร์มไก่ ภัยใกล้ตัวฉุดผลผลิตฟาร์ม

แอมโมเนีย ฟาร์มไก่ ภัยใกล้ตัวฉุดผลผลิตฟาร์ม

เมื่อกล่าวถึง แอมโมเนีย ฟาร์มไก่ คนทั่วไปจะนึกถึงประเด็นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเป็นลำดับแรก แต่ในความเป็นจริงก๊าซแอมโมเนีย มีผลกระทบกับการเลี้ยงไก่ได้หลายมิติ ทั้งสวัสดิภาพสัตว์ สุขภาพสัตว์ คุณภาพซาก และผลผลิตฟาร์ม ก๊าซแอมโมเนียเกิดจาก...
error: