6 เทคนิค เลี้ยงไก่ให้อยู่สบาย ในช่วงอากาศร้อน

6 เทคนิค เลี้ยงไก่ให้อยู่สบาย ในช่วงอากาศร้อน

อากาศร้อน มีผลต่อตัวเลขผลผลิตฟาร์ม โดยเฉพาะการกินได้ และอัตราการเจริญเติบโตต่อวัน อาหารที่ไก่กินเข้าไป จะให้พลังงาน ทำให้อุณหภูมิภายในร่างกายสูงขึ้น ไก่ซึ่งเป็นสัตว์ที่ไม่มีต่อมเหงื่อ จะมีการตอบสนองเพื่อลดอุณหภูมิภายในร่างกายลงโดยการอ้าปากหายใจหอบ ปีกตก ลดการกินอาหาร...
ความอยากอาหาร (appetite) ในไก่เล็ก ปัจจัยสำคัญกำหนดความสำเร็จ

ความอยากอาหาร (appetite) ในไก่เล็ก ปัจจัยสำคัญกำหนดความสำเร็จ

เลี้ยงไก่ ความอยากอาหาร ในไก่เล็ก เลี้ยงไก่ การพัฒนาความอยากอาหาร เป็นสิ่งสำคัญลำดับต้นๆ ในลูกไก่อายุ 72-96 ชั่วโมงแรก ลูกไก่ต้องได้รับสารอาหารที่เพียงพอ สำหรับนำไปใช้ในระบบต่างๆ ของร่างกาย เช่น ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินหายใจ ระบบโครงสร้างกระดูก...
5 สิ่งต้องรู้ ก่อนเลี้ยง ไก่ปลอดยา

5 สิ่งต้องรู้ ก่อนเลี้ยง ไก่ปลอดยา

ไก่ปลอดยา เป็นกระแสที่มีการพูดถึงมากขึ้น หลายบริษัทได้เริ่มมีการทดลองเลี้ยงไก่ปลอดยากันแล้ว เพราะถือเป็นตลาดใหม่ที่แนวโน้มผู้บริโภคมีความต้องการเพิ่มมากขึ้น ซึ่งแต่เดิมการเลี้ยงไก่มีการใช้ยาผสมในอาหารเพื่อใช้เป็นตัวเสริมการเติบโต (growth promotor)...
6 ปัจจัย! กระตุ้นการกิน ไก่เนื้อ

6 ปัจจัย! กระตุ้นการกิน ไก่เนื้อ

การกินได้ของไก่ ถือเป็นตัวชี้วัดสุขภาพได้ทางหนึ่ง ไก่ป่วยมีแนวโน้มที่การกินได้จะลดลง อีกทั้งนักโภชนาการสัตว์ก็ได้มีการคำนวนคุณค่าทางอาหารที่ไก่ควรได้รับโดยอิงจากสภาวะปกติ เมื่อไก่ได้รับอาหารครบตามจำนวน แต่ในทางปฏิบัติไม่ได้เป็นอย่างนั้น...
“ไก่โตช้า” เทรนด์ใหม่! เมื่อผู้บริโภคอยากได้ไก่มากกว่า “อาหาร”

“ไก่โตช้า” เทรนด์ใหม่! เมื่อผู้บริโภคอยากได้ไก่มากกว่า “อาหาร”

ไก่โตช้า เป็นกระแสที่เริ่มพูดถึงกันมากในฝั่งยุโรป เมื่อผู้บริโภคต้องการไก่ไม่ใช่แค่นำมาเป็นอาหาร แต่ต้องได้มาโดยให้เป็นไปตามหลัก Animal Welfare มากที่สุดด้วย ย้อนหลังไปสักประมาณ 20 ปี อุตสาหกรรมไก่มีความพยายามที่จะพัฒนาสายพันธุ์ อาหาร การจัดการ...
วิธีนำ แกลบ มาใช้ใหม่ (Pasteurization) กรณีศึกษาจากต่างแดน

วิธีนำ แกลบ มาใช้ใหม่ (Pasteurization) กรณีศึกษาจากต่างแดน

ในภาวะที่แกลบหายาก ด้วยผลผลิตทางการเกษตรที่เป็นวัตถุดิบหลักออกมาน้อย และต้องแบ่งแกลบกับอุตสาหกรรมอื่นที่ต้องการใช้เหมือนกัน เช่น พลังงานทดแทน ทำให้แกลบมีความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นไปอีก ทำให้มีแนวโน้มราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง...