Poultry Dust ฝุ่นจากการเลี้ยงไก่ ภัยใกล้ตัวสำหรับผู้ทำงานในฟาร์ม

Poultry Dust ฝุ่นจากการเลี้ยงไก่ ภัยใกล้ตัวสำหรับผู้ทำงานในฟาร์ม

Poultry Dust เป็นคำที่ใช้เรียกรวม ฝุ่นจากการเลี้ยงไก่ ซึ่งประกอบด้วยอนุภาคหลากหลายชนิด เช่น ฝุ่น เชื้อจุลชีพ สารพิษ สารก่อภูมิแพ้ ไปจนถึงก๊าซที่เกิดจากกระบวนการหมัก เช่น แอมโมเนีย ไฮโดรเจนซัลไฟด์ และคาร์บอนไดออกไซด์...
โปรแกรมแสง ไก่เนื้อ ทุกสิ่งที่ควรรู้ ไม่ใช่แค่เรื่องปิด-เปิดไฟ

โปรแกรมแสง ไก่เนื้อ ทุกสิ่งที่ควรรู้ ไม่ใช่แค่เรื่องปิด-เปิดไฟ

ในการเลี้ยงไก่ ระบบอีแวป โปรแกรมแสง ไก่เนื้อ มีความสำคัญต่อตัวเลขผลผลิตและสวัสดิภาพสัตว์ เพราะไก่จำเป็นต้องมีช่วงมืด เพื่อเป็นเวลาพักผ่อน ซึ่งจะช่วยให้ไก่มีการเติบโตที่ดี ขนาดตัวสม่ำเสมอ แลกเนื้อดี และการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายเป็นไปอย่างปกติ...

อาหารไก่ไข่ อาหารเม็ดกับอาหารป่น เลือกแบบไหนดี?

อาหารไก่ไข่ ถือเป็นต้นทุนหลักและยังส่งผลต่อตัวเลขผลผลิตฟาร์มโดยตรง รูปแบบอาหาร มีตั้งแต่เอาธัญพืชสดให้กิน ไปจนถึงอาหารเม็ดสำเร็จรูปที่ผ่านการคำนวนคุณค่าทางโภชนศาสตร์มาแล้วเป็นอย่างดี แต่ที่ยึดถือเป็นหลักในการเลี้ยงไก่ไข่เชิงพาณิชย์จะมีอยู่ 2 รูปแบบ ได้แก่ อาหารเม็ด...
6 เทคนิค เลี้ยงไก่ฤดูร้อน ให้อยู่สบาย

6 เทคนิค เลี้ยงไก่ฤดูร้อน ให้อยู่สบาย

เลี้ยงไก่ฤดูร้อน มีผลต่อตัวเลขผลผลิตฟาร์ม โดยเฉพาะการกินได้ และอัตราการเจริญเติบโตต่อวัน อาหารที่ไก่กินเข้าไป จะให้พลังงาน ทำให้อุณหภูมิภายในร่างกายสูงขึ้น ไก่ซึ่งเป็นสัตว์ที่ไม่มีต่อมเหงื่อ จะมีการตอบสนองเพื่อลดอุณหภูมิภายในร่างกายลงโดยการอ้าปากหายใจหอบ ปีกตก...
ตรวจคุณภาพลูกไก่ 5 จุดต้องสังเกต เมื่อลูกไก่มาถึงฟาร์ม

ตรวจคุณภาพลูกไก่ 5 จุดต้องสังเกต เมื่อลูกไก่มาถึงฟาร์ม

ลูกไก่วันแรก เป็นตัวเชื่อมระหว่างโรงฟักกับฟาร์มไก่เนื้อ เพราะลูกไก่ คือผลผลิตสุดท้ายของโรงฟัก แต่เป็นจุดเริ่มต้นการเลี้ยงของฟาร์มไก่เนื้อการ ตรวจคุณภาพลูกไก่ นอกจากจะช่วยประเมินความยากง่ายในการเลี้ยงไก่รุ่นนั้นได้แล้ว ยังสามารถประเมินประสิทธิภาพการทำงานของโรงฟัก...

ความอยากอาหาร (appetite) ในไก่เล็ก ปัจจัยสำคัญกำหนดความสำเร็จ

เลี้ยงไก่ ความอยากอาหาร ในไก่เล็ก เลี้ยงไก่ การพัฒนาความอยากอาหาร เป็นสิ่งสำคัญลำดับต้นๆ ในลูกไก่อายุ 72-96 ชั่วโมงแรก ลูกไก่ต้องได้รับสารอาหารที่เพียงพอ สำหรับนำไปใช้ในระบบต่างๆ ของร่างกาย เช่น ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินหายใจ ระบบโครงสร้างกระดูก...