6 เครื่องมือวัด ที่ผู้จัดการฟาร์มมืออาชีพ ต้องมี

6 เครื่องมือวัด ที่ผู้จัดการฟาร์มมืออาชีพ ต้องมี

การจัดการฟาร์ม เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีนั้น จำเป็นต้องใช้ข้อมูลที่ได้จาก เครื่องมือวัด มาประกอบการวางแผนการทำงาน เครื่องมือวัดที่มีคุณภาพดี ย่อมมีโอกาสที่จะให้ผลลัพธ์ที่ดีด้วยเช่นกัน แล้วเครื่องมือวัดที่จำเป็นต้องใช้จัดการฟาร์มนั้น มีอะไรบ้างไปดูกัน .. เครื่องมือวัด...
โปรแกรมแสง ไก่เนื้อ ทุกสิ่งที่ควรรู้ ไม่ใช่แค่เรื่องปิด-เปิดไฟ

โปรแกรมแสง ไก่เนื้อ ทุกสิ่งที่ควรรู้ ไม่ใช่แค่เรื่องปิด-เปิดไฟ

ในการเลี้ยงไก่ ระบบอีแวป โปรแกรมแสง ไก่เนื้อ มีความสำคัญต่อตัวเลขผลผลิตและสวัสดิภาพสัตว์ เพราะไก่จำเป็นต้องมีช่วงมืด เพื่อเป็นเวลาพักผ่อน ซึ่งจะช่วยให้ไก่มีการเติบโตที่ดี ขนาดตัวสม่ำเสมอ แลกเนื้อดี และการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายเป็นไปอย่างปกติ...
error: