5 ข้อจำกัด ในการใช้ “วัคซีนไข้หวัดนก”

5 ข้อจำกัด ในการใช้ “วัคซีนไข้หวัดนก”

วัคซีนไข้หวัดนก มีการพูดถึงกันมานานตั้งแต่ครั้งที่ประเทศไทยพบการระบาด เมื่อสิบกว่าปีก่อน จนถึงตอนนี้ สถานการณ์ไข้หวัดนกในประเทศเพื่อนบ้านของเรา ไม่มีทีท่าว่าจะสงบ จึงมีคำถามกลับมาอีกครั้งว่า วัคซีนไข้หวัดนก มีความจำเป็นหรือไม่ ในสถานการณ์ตอนนี้ มาดูกันว่าสาเหตุที่...
รู้ทันโรค “อหิวาต์เป็ดไก่”

รู้ทันโรค “อหิวาต์เป็ดไก่”

ในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง เป็นช่วงที่สัตว์เกิดความเครียด และป่วยง่าย ประกอบกับฤดูฝน ที่มีความชื้นสูง ทำให้เชื้อก่อโรคเจริญเติบโตได้ดี จึงต้องให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพสัตว์เป็นพิเศษ ซึ่งโรคที่พบบ่อย และสร้างความเสียหายให้แก่ฟาร์มสัตว์ปีกเป็นอย่างมาก...
แก๊สแอมโมเนีย ในโรงเรือน

แก๊สแอมโมเนีย ในโรงเรือน

จากงานวิจัยหลายชิ้น พบว่าปริมาณแอมโมเนียในโรงเรือนที่ต่ำกว่า 10 ppm ช่วยให้ผลผลิตฟาร์มโดยรวมดีขึ้น ทั้งการเจริญเติบโต การแลกเนื้อ และอัตราการตาย ยังไม่รวมถึงปัญหาเกี่ยวกับชุมชนเรื่องกลิ่น ที่ลดลงตามไปด้วย แอมโมเนียเกิดจาก การเปลี่ยนสภาพของกรดยูริกที่ไก่สร้างขึ้น...