Poultry Dust ฝุ่นจากการเลี้ยงไก่ ภัยใกล้ตัวสำหรับผู้ทำงานในฟาร์ม

Poultry Dust ฝุ่นจากการเลี้ยงไก่ ภัยใกล้ตัวสำหรับผู้ทำงานในฟาร์ม

Poultry Dust เป็นคำที่ใช้เรียกรวม ฝุ่นจากการเลี้ยงไก่ ซึ่งประกอบด้วยอนุภาคหลากหลายชนิด เช่น ฝุ่น เชื้อจุลชีพ สารพิษ สารก่อภูมิแพ้ ไปจนถึงก๊าซที่เกิดจากกระบวนการหมัก เช่น แอมโมเนีย ไฮโดรเจนซัลไฟด์ และคาร์บอนไดออกไซด์...
โปรแกรมแสง ไก่เนื้อ ทุกสิ่งที่ควรรู้ ไม่ใช่แค่เรื่องปิด-เปิดไฟ

โปรแกรมแสง ไก่เนื้อ ทุกสิ่งที่ควรรู้ ไม่ใช่แค่เรื่องปิด-เปิดไฟ

ในการเลี้ยงไก่ระบบปิด โปรแกรมแสง ไก่เนื้อ มีความสำคัญต่อตัวเลขผลผลิตและสวัสดิภาพสัตว์ เพราะไก่จำเป็นต้องมีช่วงมืด เพื่อเป็นเวลาพักผ่อน ซึ่งจะช่วยให้ไก่มีการเติบโตที่ดี ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อดี ขนาดตัวสม่ำเสมอ และระบบต่างๆของร่างกายทำงานเป็นปกติ...
6 เทคนิค เลี้ยงไก่ฤดูร้อน ให้อยู่สบาย

6 เทคนิค เลี้ยงไก่ฤดูร้อน ให้อยู่สบาย

เลี้ยงไก่ฤดูร้อน มีผลต่อตัวเลขผลผลิตฟาร์ม โดยเฉพาะการกินได้ และอัตราการเจริญเติบโตต่อวัน อาหารที่ไก่กินเข้าไป จะให้พลังงาน ทำให้อุณหภูมิภายในร่างกายสูงขึ้น ไก่ซึ่งเป็นสัตว์ที่ไม่มีต่อมเหงื่อ จะมีการตอบสนองเพื่อลดอุณหภูมิภายในร่างกายลงโดยการอ้าปากหายใจหอบ ปีกตก...
วิตามินไก่ แต่ละตัวสำคัญอย่างไร ต่อผลผลิตฟาร์ม

วิตามินไก่ แต่ละตัวสำคัญอย่างไร ต่อผลผลิตฟาร์ม

วิตามินไก่ เป็นสารประกอบอินทรีย์ ที่ไก่ต้องการในปริมาณน้อย แต่มีความสำคัญสูง เพราะช่วยให้ระบบร่างกายทำงานเป็นปกติ การขาดวิตามินทำให้เกิดโรค และความผิดปกติของร่างกายได้หลายอย่าง วิตามินไก่ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ วิตามินละลายได้ในไขมัน ได้แก่ วิตามิน เอ อี ดี และเค...
อาหารไก่ รู้จัก “ซูเปอร์ พรี-สตาร์ทเตอร์” สำหรับลูกไก่แรกเกิด

อาหารไก่ รู้จัก “ซูเปอร์ พรี-สตาร์ทเตอร์” สำหรับลูกไก่แรกเกิด

โดยปกติ อาหารไก่ จะแบ่งเป็น 3 เบอร์หลัก แต่บางแห่งเพิ่มอาหารไก่เล็ก สำหรับลูกไก่แรกเกิด ช่วง 3-5 วันแรก เข้ามา ที่ไม่เพียงจะช่วยให้ลูกไก่กินง่ายเท่านั้น แต่มีคุณค่าสารอาหารที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับไก่ช่วงนี้โดยเฉพาะ เรียกว่า ซูเปอร์ พรี-สตาร์ทเตอร์ ลูกไก่แรกเกิด...
5 จุดสังเกต! ตรวจคุณภาพลูกไก่ เมื่อมาถึงฟาร์ม

5 จุดสังเกต! ตรวจคุณภาพลูกไก่ เมื่อมาถึงฟาร์ม

ลูกไก่วันแรก เป็นตัวเชื่อมระหว่างโรงฟักกับฟาร์มไก่เนื้อ เพราะลูกไก่ คือผลผลิตสุดท้ายของโรงฟัก แต่เป็นจุดเริ่มต้นการเลี้ยงของฟาร์มไก่เนื้อการ ตรวจคุณภาพลูกไก่ นอกจากจะช่วยประเมินความยากง่ายในการเลี้ยงไก่รุ่นนั้นได้แล้ว ยังสามารถประเมินประสิทธิภาพการทำงานของโรงฟัก...