สตาร์ทเตอร์ ไฮดี

สตาร์ทเตอร์ ไฮดี

สตาร์ทเตอร์ ไฮดี : กระดูกแข็งแรง จากเล็กสู่โต โครงสร้างและกระดูกในไก่เล็ก ส่งผลต่อการรับน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นในไก่โต การดูดซึมแคลเซียมไปใช้ประโยชน์ จึงจำเป็นในกระบวนการสร้างกระดูกที่แข็งแรง กระดูกสำคัญ อย่ามองข้าม วิตามินดี3 และแคลเซียม ในกระบวนการสร้างกระดูก...
error: