หน้ากากกันฝุ่น Benehal กรองฝุ่นจากการเลี้ยงไก่ และฝุ่น PM2.5

หน้ากากกันฝุ่น Benehal กรองฝุ่นจากการเลี้ยงไก่ และฝุ่น PM2.5

หน้ากากกันฝุ่น Benehal N95 หน้ากากกันฝุ่น มาตรฐาน NIOSH N95 กรองฝุ่นจากการเลี้ยงไก่และฝุ่น PM2.5 ไม่น้อยกว่า 95% อย่าปล่อยให้ฝุ่นฟาร์มไก่ ทำลายสุขภาพคุณ ในแต่ละวันที่ต้องทำงานในฟาร์ม คุณต้องเสี่ยงกับมลภาวะทางอากาศที่ส่งผลต่อสุขภาพ ได้แก่ ฝุ่น เชื้อโรค สารพิษ...
error: