ไก่ปลอดยา

(Raised Without Antibiotics)

แหล่งรวมข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับ การเลี้ยงไก่แบบปลอดยาปฏิชีวนะ

E

คำนิยาม

E

เริ่มต้นเลี้ยง

E

ความท้าทาย

E

ตัวช่วยสำคัญ

E

คำถามที่พบบ่อย

คำนิยาม

ในอดีตมีการกำหนดคำที่นำมาใช้ในการเลี้ยงไก่หลายคำ คำว่า “ไก่ปลอดยา” หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า “Raised Without Antibiotics” เป็นการเลี้ยงไก่แบบไม่ยาปฏิชีวนะในเลยตลอดรอบการเลี้ยง ทั้งวงจรการเลี้ยง นับตั้งแต่พ่อแม่พันธุ์มา โรงอาหาร และฟาร์มไก่เนื้อ ซึ่งความยากของสิ่งนี้คือ จำเป็นที่จะต้องแยกไลน์การผลิตออกจากการเลี้ยงปกติโดยเด็ดขาด