วัสดุปูรอง เลี้ยงไก่ เลือกอย่างไรให้เหมาะสมกับฟาร์ม ?

วัสดุปูรอง เลี้ยงไก่ เลือกอย่างไรให้เหมาะสมกับฟาร์ม ?

ในสภาวะที่แกลบมีราคาแพงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งผลผลิตข้าวที่น้อยลง และแกลบส่วนหนึ่งถูกนำไปใช้เป็นพลังงานทดแทน ทำให้หลายฟาร์มพยายามหา วัสดุปูรอง เลี้ยงไก่ ทดแทนแกลบ เพื่อลดต้นทุนภายในฟาร์ม การเลือก วัสดุปูรอง เลี้ยงไก่ ที่ดี มีผลต่อผลผลิตฟาร์มโดยตรง...