วิธีกำจัดแมลงปีกแข็ง ในฟาร์มไม่ให้กลับมาอีก

วิธีกำจัดแมลงปีกแข็ง ในฟาร์มไม่ให้กลับมาอีก

วิธีกำจัดแมลงปีกแข็ง แมลงปีกแข็งที่พบทั่วไปในฟาร์มเลี้ยงไก่ ส่วนใหญ่เป็นด้วงดำ หรือด้วงขี้ไก่ (Darkling Beetle) ที่เจริญเติบโตดีช่วงอุณหภูมิ 21-35 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 10 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป ซึ่งก็คือสภาพแวดล้อมปกติของฟาร์มไก่นั่นเอง...
ยาฆ่าเชื้อ ฟาร์ม ใช้อย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ยาฆ่าเชื้อ ฟาร์ม ใช้อย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ในสถานการณ์โรคระบาด การควบคุมโรคไม่ให้แพร่กระจายมาสู่ฟาร์มเป็นสิ่งสำคัญที่สุด การนำความรู้ด้านความปลอดภัยทางชีวภาพมาใช้เป็นสิ่งที่จำเป็น ยาฆ่าเชื้อ ฟาร์ม คือเครื่องมือสำคัญ แต่วิธีการใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั้น...
error: