“แอมโมเนีย-คุณภาพซาก” ความท้าทายในการเลี้ยงไก่ฤดูฝน

“แอมโมเนีย-คุณภาพซาก” ความท้าทายในการเลี้ยงไก่ฤดูฝน

ในฤดูฝนการจัดการพื้นโรงเรือน และการระบายอากาศเป็นสิ่งสำคัญ เพราะพื้นที่ชื้นแฉะผสมกับสิ่งขับถ่ายของไก่ จะทำให้ แอมโมเนีย ขึ้นสูง ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพซาก งานวิจัยหลายชิ้น พบว่าไก่ที่เลี้ยงอยู่ในโรงเรือนที่มีแอมโมเนียต่ำกว่า 10 ppm จะมีตัวเลขการเจริญเติบโต...