5 จุดสังเกต! ตรวจคุณภาพลูกไก่ เมื่อมาถึงฟาร์ม

5 จุดสังเกต! ตรวจคุณภาพลูกไก่ เมื่อมาถึงฟาร์ม

ลูกไก่วันแรก เป็นตัวเชื่อมระหว่างโรงฟักกับฟาร์มไก่เนื้อ เพราะลูกไก่ คือผลผลิตสุดท้ายของโรงฟัก แต่เป็นจุดเริ่มต้นการเลี้ยงของฟาร์มไก่เนื้อการ ตรวจคุณภาพลูกไก่ นอกจากจะช่วยประเมินความยากง่ายในการเลี้ยงไก่รุ่นนั้นได้แล้ว ยังสามารถประเมินประสิทธิภาพการทำงานของโรงฟัก...