วัสดุรองพื้น เลี้ยงไก่ เลือกอย่างไรให้เหมาะกับฟาร์ม

วัสดุรองพื้น เลี้ยงไก่ เลือกอย่างไรให้เหมาะกับฟาร์ม

ในสภาวะที่แกลบมีราคาแพงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งผลผลิตข้าวที่น้อยลง อีกทั้งส่วนหนึ่งยังถูกนำไปใช้เป็นพลังงานทดแทน ทำให้หลายฟาร์มพยายามหา วัสดุรองพื้น เลี้ยงไก่ ทดแทนแกลบ เพื่อลดต้นทุนภายในฟาร์ม การเลือก วัสดุรองพื้น เลี้ยงไก่ ที่ดี มีผลต่อผลผลิตฟาร์มโดยตรง...
วัสดุรองพื้น โรงเรือนไก่ จัดการอย่างไรช่วงฤดูฝน

วัสดุรองพื้น โรงเรือนไก่ จัดการอย่างไรช่วงฤดูฝน

วัสดุรองพื้น โรงเรือนไก่ เป็นจุดที่ต้องสัมผัสกับตัวไก่ตลอดเวลาตั้งแต่วันแรกที่เลี้ยงไปจนถึงวันจับไก่เข้าโรงงาน สภาพของวัสดุรองขึ้นอยู่กับการขับถ่ายของไก่ กับความชื้นของวัสดุรองพื้น ความชื้นของวัสดุรองพื้นที่เหมาะสมควรอยู่ประมาณ 20-25% เพราะถ้าแห้งเกินไปจะทำให้เกิดฝุ่น...
error: