อหิวาต์เป็ดไก่ โรคพบบ่อยช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง

อหิวาต์เป็ดไก่ โรคพบบ่อยช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง

ในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง เป็นช่วงที่สัตว์เกิดความเครียด และป่วยง่าย ประกอบกับฤดูฝน ที่มีความชื้นสูง ทำให้เชื้อก่อโรคเจริญเติบโตได้ดี จึงต้องให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพสัตว์เป็นพิเศษ ซึ่งโรคที่พบบ่อย และสร้างความเสียหายให้แก่ฟาร์มสัตว์ปีกเป็นอย่างมาก...