Poultry Dust ฝุ่นจากการเลี้ยงไก่ ภัยใกล้ตัวสำหรับผู้ทำงานในฟาร์ม

Poultry Dust ฝุ่นจากการเลี้ยงไก่ ภัยใกล้ตัวสำหรับผู้ทำงานในฟาร์ม

Poultry Dust เป็นคำที่ใช้เรียกรวม ฝุ่นจากการเลี้ยงไก่ ซึ่งประกอบด้วยอนุภาคหลากหลายชนิด เช่น ฝุ่น เชื้อจุลชีพ สารพิษ สารก่อภูมิแพ้ ไปจนถึงก๊าซที่เกิดจากกระบวนการหมัก เช่น แอมโมเนีย ไฮโดรเจนซัลไฟด์ และคาร์บอนไดออกไซด์...
โปรแกรมแสง ไก่เนื้อ ทุกสิ่งที่ควรรู้ ไม่ใช่แค่เรื่องปิด-เปิดไฟ

โปรแกรมแสง ไก่เนื้อ ทุกสิ่งที่ควรรู้ ไม่ใช่แค่เรื่องปิด-เปิดไฟ

ในการเลี้ยงไก่ระบบปิด โปรแกรมแสง ไก่เนื้อ มีความสำคัญต่อตัวเลขผลผลิตและสวัสดิภาพสัตว์ เพราะไก่จำเป็นต้องมีช่วงมืด เพื่อเป็นเวลาพักผ่อน ซึ่งจะช่วยให้ไก่มีการเติบโตที่ดี ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อดี ขนาดตัวสม่ำเสมอ และระบบต่างๆของร่างกายทำงานเป็นปกติ...
5 จุดสังเกต! ตรวจคุณภาพลูกไก่ เมื่อมาถึงฟาร์ม

5 จุดสังเกต! ตรวจคุณภาพลูกไก่ เมื่อมาถึงฟาร์ม

ลูกไก่วันแรก เป็นตัวเชื่อมระหว่างโรงฟักกับฟาร์มไก่เนื้อ เพราะลูกไก่ คือผลผลิตสุดท้ายของโรงฟัก แต่เป็นจุดเริ่มต้นการเลี้ยงของฟาร์มไก่เนื้อการ ตรวจคุณภาพลูกไก่ นอกจากจะช่วยประเมินความยากง่ายในการเลี้ยงไก่รุ่นนั้นได้แล้ว ยังสามารถประเมินประสิทธิภาพการทำงานของโรงฟัก...